Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท จำพวกราชวรพีหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 ปี เพื่อเป็นการสรรเสริญและอุทิศพระราชกุศลตอบสนองแก่กรมสมเด็จพระเทวดาศรีนทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ด้านในมีการวางแผนแผนผังอย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่กึ่งกลาง และสุสานอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปัญหาในทางธรรมที่เปรียบได้เสมือนดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน      รวมทั้งจบลงที่ความตาย)โบสถ์ขนาดใหญ่ ผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังข้างในทาชาดเขียนลายทองรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายมาศรูปเทพเทวดา พร้อมแกะรูปเหรียญตรา 5 เครือญาติ | พระนิรันตราย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เชิงตะกอนหลวงหน้าพลับพลาที่ประทับเหรียญตรา และสุสานหลวง (ที่เผาศพสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่สนามหลวง)