Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ริมลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระราม 3 ตรอก 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำกุศลถวายสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มรื่น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจ   อดีตสมัยเป็นวัดที่ย่ำแย่มาก เกือบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงแค่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชการศึก(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดเกศเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ย่ำแย่มาก ท่านทั้งสองมีใจเลื่อมใสในศาสนาพุทธรวมทั้งอยากสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ก็เลยได้ซ่อมแซมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้มีความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการศึก วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดให้มีขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดมีการทะเลาะกันบ่อยมาก ก็เลยได้ตัดคำว่า ราชการศึก ออก ให้เหลือแค่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การทะเลาะเบาะแว้งเกือบจะไม่ให้มองเห็น ก็เลยได้ชื่อชินปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี พระอุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายนอกพระอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพยดา นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งที่ได้ชื่อว่าเป็น Unseen ของพระอุโบสถนี้เป็น รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆทั้งสมัยก่อน รวมทั้งสมัยใหม่ ผลิตขึ้นเพื่อเย้ายวนใจให้ประชานชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่สวยของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย